You are here: Home Verantwoording
Document Actions

Verantwoording

Grensoverschrijdende inspiratie: Nederlandse kunst in Europees perspectief in de negentiende eeuw

Op 2 december 2011 organiseerden Sara Tas, Eveline Deneer en Manon van der Mullen samen met het RKD een studiedag met als thema: artistieke relaties tussen Nederland en het buitenland in de negentiende eeuw. Aanleiding hiervoor was de vraag of de negentiende eeuw wel de eeuw van het nationalisme was zoals lang in het kunsthistorische discours werd volgehouden. Verschillende vragen kwamen die dag aan de orde zoals: in hoeverre zijn onze inzichten vertekend door dit negentiende-eeuwse idee van nationalisme? Welke kunst en kunstenaars zijn hierdoor in de vergetelheid geraakt? Hoe bekeek men Nederlandse kunst vanuit andere landen in de negentiende eeuw? Wat betekende het buitenland voor Nederlandse kunstenaars? Welk belang hadden internationale artistieke uitwisselingen uit de ‘eeuw van nationalisme’? Kortom, hoe houdbaar is dit idee van nationalisme in de kunst eigenlijk?

Deze digitale publicatie is de weerslag van de lezingen die op 2 december 2011 werden gegeven. Rachel Esner schreef naar aanleiding van de artikelen een prikkelende uitleiding.


Redactie: Manon van der Mullen, Eveline Deneer, Sara Tas
Eindredactie: Mayken Jonkman, Roman Koot
Eindredactie RKDMonographs: Ton Geerts

datum: 24 maart 2015