Document Actions

Kunstenaarsfamilie Haanen

Eén van de meest kosmopolitische kunstenaars in deze tijd was Remigius van Haanen.1 Zijn vader Casparis Haanen was kunsthandelaar en kunstenaar en woonde achtereenvolgens in Utrecht, Oosterhout en vanaf 1830 in Amsterdam. Samen met zijn vrouw kreeg hij twee zonen, George en Remigius, en twee dochters, Elisabeth en Adriana. Alle kinderen zouden succesvolle kunstenaars worden, zij het in verschillende genres. George Haanen ging in de leer bij de Utrechtse kunstenaar Bruno van Straaten en werd docent bij het genootschap Kunstliefde. Hij vervaardigde aanvankelijk vooral stadsgezichten en interieurs [afb. 3].


afb. 3
X
George Gillis Haanen, De avondschool, 1835 gedateerd

Georges broer Remigius bleef in eerste instantie trouw aan de stijl en onderwerpkeuze van zijn broer. In 1828, twee jaar nadat George zich in Hilversum had gevestigd, reisde Remigius hem vanuit Oosterhout achterna. Daar ontwikkelde hij, geïnspireerd door de omgeving en door zijn contact met de vee- en landschapsschilder Jan van Ravenswaay, een voorliefde voor landschappen [afb. 4].  


fig. 4
X
Remigius Adrianus Haanen, Landschap met boerderijtje in West-Brabant, 1829 gedateerd

Na een kort verblijf in Gelderland en Amsterdam bij zijn familie, vertrok Remigius naar de Veluwe en vanaf daar nam hij het besluit om de Duitse grens over te gaan.2 De biografen Immerzeel, ook een huisvriend van de familie, en Wurzbach vermelden zijn onbedwingbare drang om te reizen om zo het buitenland te ontdekken. Remigius leek dat laatste zelf te erkennen, toen hij in 1834 aan Immerzeel schreef dat hij eigenlijk geen concrete plannen had en zou berusten in wat het lot voor hem in petto had.3 Geheel onvoorbereid zal hij echter naar alle waarschijnlijkheid niet zijn geweest, aangezien hij in Nederland omringd was door ervaren Duitslandgangers, zoals Jan van Ravenswaay en mogelijk ook Koekkoek, die tegelijkertijd met George in Hilversum verbleef.4[1]

Brief van G.A.P. Bax aan onbekende ontvanger, d.d. 6 april 1887, Noord-Hollands Archief (NHA), inv.nr. 476-2.2.3-459 Map 33. Remigius noemde zichzelf ‘van Haanen’, hoewel de familienaam ‘Haanen’ was. In april 1887 liet hij deze naamswijziging officieel doorvoeren door advocaat Bax.

[2]

Brief van Remigius van Haanen aan Johannes Immerzeel jr., d.d. 24 juni 1832, Koninklijke Bibliotheek (KB), inv.nr. 133C12.

[3]

Brief van Remigius van Haanen aan Johannes Immerzeel jr., d.d. 22 april 1834, KB, inv.nr. 133C12.

[4]

A. Nollert, Barend Cornelis Koekkoek 1803-1862. Prins der Landschapschilders, Dordrecht/Kleef/Zwolle 1997, pp. 14-15.

Datum laatste wijziging: Feb 22, 2015 12:46 PM