Document Actions

Tot besluit

Remigius’ en Georges voorkeuren voor stijl en onderwerpen waren grotendeels representatief voor die van hun tijdgenoten. Hun stijl was zeker in het begin deels verankerd in de zeventiende eeuw en de invloed van het Duitstalige spraakgebied bleef in eerste instantie dan ook voornamelijk beperkt tot de keuze van de onderwerpen. In dat opzicht waren er andere Nederlandse kunstenaars die gewild of ongewild veel duidelijker naar Duitse collega’s keken, zoals Koekkoek en Tavenraat. Er moet wel aangetekend worden dat Remigius één van de weinigen was die zich op een constructieve, bestendige manier wist te bewijzen in het buitenland door op onnavolgbare wijze zijn eigen afzetmarkt te creëren.

Als kunsthandelaren zijn de leden van de familie Haanen atypisch en kosmopolitisch te noemen. Remigius stond in contact met belangrijke kunsthandelaren, kunstverenigingen, kunstenaars en mecenassen in grote delen van Europa en bezocht velen van hen regelmatig om ervoor te zorgen dat zowel zijn eigen kunst, als ook die van collega’s of oude meesters onder de aandacht gebracht werd. In dat opzicht was hij voor velen een onmisbare en unieke spil in het culturele leven en de handel, ontwikkelingen die door zijn centraal gelegen thuisbasis Wenen alleen maar bevorderd werden.


Datum laatste wijziging: Feb 21, 2015 02:34 PM