Document Actions

Bewogen laatste jaren

Ook nadat Remigius zich in Wenen had gevestigd, bleef het buitenland trekken. Hij bezocht Bohemen, Moravië en – samen met zijn broer – Hongarije. In 1852 reisde Remigius naar St.-Petersburg, waar vijftien van zijn werken op tentoonstellingen en in privécollecties getraceerd kunnen worden.1   Een bezoek aan Sint-Petersburg was een grote wens van Remigius. Al in 1835 had hij dit verlangen in een brief aan Immerzeel als volgt beschreven: ‘Tegenwoordig [heb ik] vele plannen in den kop. Eene welk bisonder groot is, nu werkelijk om naar Rusland te gaan maar ik weet nog niet of het er toe komen zal. ’t is zoo een idee van een jonge kunstenaar’.2

Intussen was de relatie met zijn zoon Cecil, die bij verschillende kunstenaars in de leer ging en die zich uiteindelijk in Italië vestigde, verslechterd, naar verluid omdat Remigius erop tegen was dat zijn zoon ook kunstenaar zou worden. Vanaf ongeveer 1865 trok Remigius zich bijna volledig terug uit de kunsthandel. Zijn laatste bijdrage aan de Tentoonstelling van Levende Meesters was in 1863. Kunstenaar bleef hij echter tot op zeer hoge leeftijd. In 1894 stierf Remigius in Bad Aussee, Oostenrijk. Zijn broer George was al vijftien jaar eerder overleden.

 [1]

B.I. Asvarisjtsj en J.M. Vliegenthart-van der Valk Bouman (red.), Schilderijen uit de Hermitage. Hollandse 19de-eeuwse schilderkunst uit de Hermitage en Paleis Het Loo, tent.cat. Apeldoorn (Paleis Het Loo) 1994, p. 30.

[2]

Brief van Remigius van Haanen aan Johannes Immerzeel jr., d.d. 16 juni 1835, KB, inv.nr. 133C12.

Datum laatste wijziging: Feb 21, 2015 02:34 PM