Document Actions

Nieuwe klandizie in Oostenrijk

De gebroeders Haanen verzamelden in Oostenrijk een invloedrijke schare mecenassen om zich heen, die allemaal op hun beurt ook weer een indrukwekkend netwerk hadden. In brieven van en aan Remigius komen namen als die van de intellectueel Nikolaus Lenau voor en van de machtige, kunstlievende bankiersfamilie Dumba. Bovendien kocht een vaste groep liefhebbers hun werk via de Österreichische Kunstverein, waarvan beide broers lid waren. Daar duiken namen op als Graaf Andrassy, Rudolf Edler von Arthaber en de keizer zelf.1 Naast werk van de Haanens werd er ook regelmatig werk van Nederlandse collega’s als Koekkoek, Schelfhout, Weissenbruch en Leickert verkocht en het is niet ondenkbaar dat Remigius bij deze verkopen een rol speelde.

Toch was Remigius ook zijn contacten in Duitsland niet vergeten. Hij bemiddelde vanuit Wenen nog steeds voor Duitse kunsthandelaren en verzamelaars, waarbij hij regelmatig eigen werk meestuurde. Eén van zijn belangrijkste contactpersonen was de verzamelaar Maria Belli-Gontard in Frankfurt, die Remigius’ hulp inschakelde bij de aankoop van autografen. Daarnaast deed hij zaken met de kunsthandelaren Louis Friedrich Sachse en Adolph Theodor Gerstäcker in Berlijn, van wie laatstgenoemde enkele werken van Remigius bezat.2 Remigius zelf reisde ook minimaal twee keer naar Berlijn om de contacten aan te halen. Zijn belangrijkste contactpersoon in Leipzig was de kunsthandelaar Rudolph von Weigel met wie hij en Remigius’ vrouw Emilie regelmatig correspondeerden. Later zou hij ook in contact komen met de kunstvereniging in Bremen, waar hij in ieder geval in 1854 en in 1863 exposeerde.3[1]

Anoniem, Verzeichniss der Mitglieder des Oesterreichischen Kunst-Vereins in Wien. Nach dem Stande am 31. October 1851.

[2]

Anoniem, Catalog des von Herrn Adolph Theodor Gerstäcker. Inhaber der bekannten Kunsthandlung Schenk und Gerstäcker zu Berlin, hinterlassenen bedeutenden Lagers von Kupferstichen, Radirungen, Holzschnitten, Kupferwerken, Kunstbüchern etc. etc., Leipzig 1856, pp. 74, 79.

[3]

Brief van Remigius van Haanen aan het bestuur van de Kunstverein te Bremen, d.d. 7 februari 1854, Rijksprentenkabinet (RPK), onbekend inv.nr.

Datum laatste wijziging: Feb 21, 2015 02:34 PM