You are here: Home 4. Manon van der Mullen - Blik over de grens. De betekenis van het Duitstalig spraakgebied voor kunstenaar en kunsthandelaar Remigius van Haanen
Document Actions

4. Manon van der Mullen - Blik over de grens. De betekenis van het Duitstalig spraakgebied voor kunstenaar en kunsthandelaar Remigius van Haanen

Inleiding
Het Duitstalig spraakgebied is opvallend lang, veel langer dan bijvoorbeeld België of Frankrijk, buiten beschouwing gelaten in het onderzoek naar de artistieke uitwisseling tussen Nederland en andere Europese landen. Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven, temeer omdat vooral Duitsland al vanaf de zeventiende eeuw een geliefde uitvalsbasis voor Nederlandse kunstenaars was. 

In totaal hebben meer dan driehonderd kunstenaars in de negentiende eeuw korte of langere tijd in Duitsland doorgebracht. Een groot aantal van hen, ongeveer de helft, vervaardigde hoofdzakelijk landschappen. Deze groep werd door hun zoektocht naar andere motieven misschien wel het meest aangemoedigd om de grens over te gaan, waardoor ze een directe relatie met hun buurland aangingen.  De redenen die kunstenaars hadden om de grens over te steken liepen uiteraard uiteen, van de zoektocht naar nieuwe motieven en het verkennen van opleidingsmogelijkheden aan één van de vermaarde Duitse academies, tot het doelbewust uitbreiden van hun netwerk van vakgenoten en kunsthandelaren om hun werk op tentoonstellingen en via de kunsthandel nog beter voor het voetlicht te brengen. De middelen om dit te bereiken verschilden ook: Van korte reisjes langs de Rijn met collega’s zonder intensief contact met buitenlandse reisgenoten of de lokale bevolking, tot intensieve, al dan niet tot in detail geplande reizen waarbij veel contacten met vakgenoten en kunsthandelaren werden aangeknoopt met soms zelfs emigratie tot gevolg.


Datum laatste wijziging: Feb 22, 2015 07:52 PM